” เราจะเป็นผู้ให้บริการ Software ITSM อันดับ 1 ในประเทศไทย “

สายชล โตเอี่ยม (กรรมการบริหาร)