Chon Solutions คือบริษัทพัฒนา Software Solutions สำหรับองค์กร เรามุ่งเน้นพัฒนา Software เพื่อใช้ในองค์กร ปัจจุบันเราพัฒนา Services F1 ITSM สำหรับใช้บริหารจัดการงานในแผนกไอที เรามุ่งหวังว่า Software ที่เราพัฒนาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานให้ธุรกิจของท่าน