Chon Solutions Stories

บริษัท ชล โซลูชั่น จำกัดก่อตั้งในปี 2017 โดย นาย สายชล โตเอี่ยม จากประสบการณ์ทางด้านงานไอทีของผู้ก่อตั้งมากกว่า 20 ปี จึงมีแนวความคิดในการพัฒนา Product ITSM เนื่องจากเห็นว่า Software ITSM ใช้ยังใช้งานของต่างประเทศอยู่ ทำให้เห็นโอกาสและอยากทำ Software ITSM ของไทยให้ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับของต่างประเทศ

ปี 2559
แรกบริษัทยังไม่มีรายได้บริษัท Chon Solutions เรารับงานที่ปรึกษาทางด้านไอทีคอยให้คำปรึกษางานด้านไอทีให้กับลูกค้า ช่วงนั้นเองทางเราเริ่มพัฒนาระบบ Services F1 และเริ่มให้ลูกค้าทดสอบไม่มีค่าใช้จ่ายและรับ Feedback เพื่อใช้ในการปรับปรุงการใช้งานให้ง่ายขึ้น ส่วน Server เราเช่า Google Cloud Platform ในการติดตั้งระบบ

ปี 2560
หลังจากที่ลูกค้ารายแรกเริ่มทดสอบจนระบบสมบูรณ์มากขึ้น ทางเราได้ออกบูตงานต่างเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักมากขึ้น โดยอาศัยการออกบู๊ตเป็นการแนะนำระบบและรับ Feedback จากลูกค้าที่มาเยี่ยมชม

หลังจากเริ่มเห็นแนวทางและเริ่มมีลูกค้าเข้าใช้งาน Chon Solutions เริ่มรับพนักงานรายแรกหรืออาจจะเรียกว่าอีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง นาย นาวี เยาว์สง่า (Developer) เข้ามาร่วมพัฒนาระบบช่วยเสริมความสามารถของระบบมากขึ้น

เราเข้าประกวด Thailand Software Fair ได้รับรางวัล

ปี 2561
ลูกค้าเริ่มมาใช้งานมากขึ้นทาง Chon Solutions ได้รับพนักงานรายที่สองหรืออาจจะเรียกว่าผู้ร่วมก่อตั้งคนที่สอง นางสาว กรกต แซ่อ่อง เข้ามาเพื่อดูแลเรื่องงานหลังบ้านทั้งหมดที่เกี่ยวทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัททำงานได้คล่องตัวและรับลูกค้าได้มากขึ้น

หลังจากได้ทีมงานครบ 3 ด้าน ลูกค้ารายใหม่ๆเริ่มเข้ามาอย่างต่อและในปีเดียวกันนี้เองเราได้เข้าขอทุนนวัตกรรมโดยเราพัฒนา IoT Sensor เพื่อใช้ในการวัดค่าต่างและนำมาเริ่มต่อกับระบบ Services F1

ปี 2562
เราได้เพิ่มทีม Develop เพื่อเสริมสักยภาพของระบบและเพิ่มความเร็วในการพัฒนา ชื่อ นาย ยมนา ผาประคำ โดยรับผิดชอบในการหา Feature ใหม่ๆ ทำให้ระบบ Services F1 มีความสามารถที่มากขึ้น

ในปีนั้นเราได้รับ Requrement จาก Siam Makro ที่จะนำไปใช้กับฝ่าย Facility และธนาคาร ธกส ทำให้เราได้รับโอกาศแสดงสักยภาพของระบบ

ช่วงได้รับงาน ธกส เป็นช่วง Covid พอดี

ปี 2563
เราได้ขยาย Office ไปที่ใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มของพนักงานเป็น 2 คูหา

และทำการเพิ่มพนักงานฝ่าย Support เพื่อเสริมทีมงาน

ในปีนี้รายได้เราเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่พอที่จะขยายทีมงานเพิ่มได้

ปี 2564
ช่วง Codiv เราไม่ได้ออกไปหาลูกค้า แต่เราได้ลูกค้าที่บอกต่อมาช่วยให้เราพอได้ลูกค้าเพิ่มมาไม่มากเน้นการ Present Online และได้ไปออกบู๊ตอีกครั้งหลังจาก Covid

และในปีนี้เราได้เริ่มทีมงานอีก ทำให้ตัวผมเองที่เป็นกรรมการมีเวลาว่างมากขึ้นในการปรับปรุง Feature ใหม่ๆและเพิ่มช่องทางการตลาด

ปี 2565
ลูกค้ามาค่อนข้างเยอะ เนื่องจากปีก่อนมีการปรับปรุง Faature ของระบบค่อนข้างมากทำให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าหลายๆที่ และมีการทำการตลาดทาง Google Ad และ เนื่องจากสถานะการ Covid เริ่มดีขึ้นและลูกค้าเก่ายังคงให้ความไว้วางใจทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้น

ปีนี้เรามีการปรับปรุงระบบและคู่มือระบบมากขึ้น และปีนี้ทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้น 100% จากปีที่แล้ว

ปี 2566
ลูกค้าที่มีการ demo ในปีก่อนเริ่มเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทำให้ปีนี้เป็นปีที่คาดว่าจะมียอกขายเพิ่มขึ้น มีการเพิ่ม Sales เพื่อเพิ่มยอดขายและ

ทำให้ ณ ปี 66 เรามีลูกค้ากว่า 60 บริษัท